Задача Coins2019. Як вам відомо, в Україні вилучено з обігу монети 1, 2 та 5 копійок. Ці монети приймаються до обміну. Вам необхідно визначити кількість способів подати на обмін суму в N копійок цими монетами.

Технічні умови. Програма Coins2019 читає з пристрою стандартного введення натуральне число N, не більше 105 і виводить на пристрій стандартного виведення шукану кількість способів.

Приклад

Введення 5

Виведення 4

© LIKT 1998-2018