Задача Validity Справедливою будемо називати послідовність з нулів та одиниць, якщо на парних місцях послідовності кількість одиниць співпадає з кількістю одиниць на непарних. Наприклад, послідовність 011011 є справедливою, а послідовність 011101 – ні. Задано послідовність непарної довжини з нулів та одиниць, з якої можна видалити одну цифру. Яку цифру треба видалити, щоб послідовність стала справедливою? Наприклад, з послідовності 0111011 можна видалити другу цифру.

 Технічні умови. Напишіть програму Validity, яка читає з клавіатури кількість чисел в послідовності,  а далі - послідовність  непарної довжини з нулів та одиниць. Довжина послідовності не перевищує 200001. Всі числа розділено пропусками. Програма повинна вивести на екран одне число – номер цифри в послідовності, яку треба видалити, щоб послідовність стала справедливою. Нумерація цифр розпочинається з 1. Якщо розв’язок неможливий – програма повинна вивести 0. Якщо розв’язків кілька – програма виводить найменший номер цифри з послідовності, яку треба вилучити.

Приклади

Введення:

Виведення:

Приклад 1

7 0 1 1 1 0 1 1
      2
Приклад 2
7 0 0 0 0 0 0 0
      1

 

 

 

© LIKT 1998-2018