Задача Raft Петрик влітку відпочиває у бабусі в селі. Особливо йому подобається купатись на сільському озері. Посередині озера плаває пліт, який має форму прямокутника. Сторони плота спрямовані уздовж паралелей і меридіанів. Введемо систему координат, в якій вісь ОХ направлена на схід, а вісь ОY - на північ. Нехай південно-західний кут плоту має координати (x1, y1), північно-східний кут - координати (x2, y2). Петрик знаходиться в точці з координатами (x, y). Визначте, до якої сторони плоту (північної, південної, західної чи східної) або до будь-якого кута плоту (північно-західному, північно-східному, південно-західному, південно-східному) Петрику потрібно плисти, щоб якомога швидше дістатися до плоту.

Технічні умови. Програма Raft читає з пристрою стандартного введення шість чисел в наступному порядку: x1, y1 (координати південно-західного кута плоту), x2, y2 (координати північно-східного кута плоту), x, y (координати Петрика). Всі числа цілі і по модулю не перевершують 100. Гарантується, що x1 < x2, y1 < y2, x ≠ x1, x ≠ x2, y ≠ y1, y ≠ y2, координати Петрика знаходяться поза плотом.  Якщо Петрику слід пливти до північної сторони плоту, програма повинна вивести на пристрій стандартного виведення символ «N», до південної - символ «S», до західної - символ «W», до східної - символ «E». Якщо Петрику слід пливти до кута плоту, потрібно вивести один з наступних рядків: «NW», «NE», «SW», «SE».

Приклад

Введення

Виведення

-1 -2  5 3 -4   6

NW

© LIKT 1998-2018