Задача Supprime. Надпростими називатимемо ті прості числа, номера яких у послідовності простих чисел в свою чергу є простими числами. Тобто, якщо впорядкувати прості числа за зростанням та позначити і-те в цьому порядку число pi. (число 2 при цьому має номер 1), p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5,…., p52 = 239.

Впорядкувавши всі надпрості числа за зростанням, знайдіть, таке з них, яке стоїть на k-ому місці.

Технічні умови. Програма Supprime читає з пристрою стандартного введення єдине число k (1 <= k <= 500). Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине число – надпросте число, що є k-им у впорядкованій послідовності надпростих чисел.

Приклади

Введення

Виведення

1

3

2

5

3

11

100

3911

© LIKT 1998-2018