Задача Building

Компанія Megasoft хоче збудувати новий офіс. Карта місцевості являє собою прямокутник M*N, розділений на одиничні квадрати. Деякі квадрати повністю непридатні для забудови. Допоможіть власнику компанії Гіллу Бейтсу обрати для офісу ділянку прямокутної форми з максимальною площею. Межа ділянки завжди проходить по межах квадратів.

Технічні умови:

Ви вводите з клавіатури в першому рядку розміри місцевості M та N,(цілі числа від 1 до 100), потім M груп по N чисел 0 або 1 (0 – ділянка непридатна для забудови, 1 – придатна). Всі числа вводиться через пропуски. Ви виводите на екран максимально можливу площу.

Приклад.

Введення>
5 7 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Виведення> 9

Примітка Всі числа вводяться одним рядком


Задача Building

Компания Megasoft хочет построить новый офис. Карта местности представляет собой прямоугольник M*N, разделен- ный на единичные квадраты. Некоторые квадраты полностью непригодны для застройки. Помогите владельцу компании Гиллу Бейтсу выбрать для офиса участок прямоугольной формы с максимальной площадью. Граница участка всегда проходит по границам квадратов.

Технические условия: Вы вводите с клавиатуры в первой строке размеры местности M и N (целые числа от 1 до 100), потом M групп по N чисел 0 или 1 (0 - участок непригоден под застройку, 1 - пригоден).Все числа вводятся через пробел. Вы выводите на экран максимально возможную площадь.

Пример.

Ввод>
5 7 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Вывод> 9

Примечание Все числа вводятся в одной строке

© LIKT 1998-2018