Задача Foto

Василько  отримав завдання розмістити на шкільному сайті фото з новорічного свята. Василько знав, що фото слід «вписати»  в заданий  прямокутник, тобто  фото зменшується (або збільшується) таким чином, що одна з його сторін стає точно рівною відповідній стороні заданого прямокутника, а друга сторона підбирається  так, аби співвідношення сторін отриманого зображення було як можна ближче до оригіналу. При цьому розміри отриманого зображення повинні бути найбільш можливими,  але не повинні  при цьому  перевищувати  розміри  прямокутника.  Всі  розміри повинні бути натуральними числами. Зрозуміло, що повертати зображення не можна.

 Технічні умови. Програма Foto читає з пристрою стандартного введення  4 цілих числа A, B,С,D (1≤ A;B;C;D ≤104), где и — ширина і висота початкового фото, а и — ширина и висота прямокутника,  в який це фото слід помістити. Програма виводить а екран 2 цілих числа – ширину та висоту вже обробленого зображення.

Приклади

Введення                                Виведення

1280 720 640 480                   640 360

640 480 1280 720                   960 720

© LIKT 1998-2018