Задача Zero.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Мал.1
Квадрати для гри в «Хрестики-нулики» занумеровані так, як подано на мал.1. Задано номери трьох різних квадратів N1, N2, N3. Скласти програму, яка б перевіряла, чи знаходяться ці квадрати на одній лінії, і якщо так, то визначала, чи ця лінія буде діагоналлю, вертикаллю або горизонталлю.  Технічні умови. Програма Zero читає з клавіатури три різних числа (від 1 до 9, числа розділені пропусками)  і виводить на екран 0, якщо квадрати не лежать на одній діагоналі, горизонталі чи вертикалі, 1 – якщо лежать на одній горизонталі, 2 – на одній вертикалі і 3, якщо на одній діагоналі
Приклади Введення Виведення
1 1  4  9 0
2 3  7  5 3

© LIKT 1998-2018