ЗАДАЧА M1F7


Дано координати вершин трикутника на площині. Обчислити

площу трикутника за формулою Герона/

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Програма читає з клавіатури 6 цілих чисел (0<=x1,y1,x2,y2,x3,y3<=1000) та виводить шукану величину

 

 

ПРИКЛАД


ВВЕДЕННЯ                            ВИВЕДЕННЯ

100 200 400 10 89 25                 8.4181251777E+02

© LIKT 1998-2018