Задача Newdice. Буратіно, лисиця Аліса та кіт Базиліо грають в кості. Виграє той, хто першим набере  не менше S балів за найменшу кількість кидків. За один кидок можлива комбінація балів становить від до 12. Скласти програму, яка визначає переможця, якщо першим кидає Буратіно, другою – Аліса, третім – Базиліо.

 

Технічні умовиПрограма читає з клавіатури натуральне число S (2<=S<=2*109) – необхідна для перемоги сума балів, натуральне число N (1<=N<= 100) – кількість кидків кожного гравця, а потім читає  N трійок чисел – кількість набраних гравцями балів за черговий кидок.  Програма виводить на екран єдине число – номер переможця ( Буратіно – 1, Аліса – 2, Базиліо – 3) або 0, якщо визначити переможця неможливо.

 

  Приклад

        Введення:    10  3  2  3  4  5  6  7  8  9  10

        Виведення:  3

 

        Введення:    2  2  2  3  4  2  3  4

        Виведення:  1

 

  

Задача Tr1. На столі лежить ряд трикутників, побудованих таким чином. Перший – це  правильний трикутник з вершиною догори і одиничною стороною. Називатимемо його «нормально стоячим» Другий утворили так: перший поставили «догори дригом» і до кожної сторони притулили по такому ж попередньому «нормально стоячому» трикутнику Третій і всі наступні утворювали таким же способом:  «догори дригом»  ставили попередній і додавали 3 попередніх догори вершиною (див. малюнок). Скільки «нормально стоячих» (вершиною догори) одиничних трикутників у трикутнику з номером N?

Технічні умови. Програма Tr1 читає з пристрою стандартного введення число N (1 <= N <= 1000) - номер трикутника, який ми «обраховуємо», Програма виводить на пристрій стандартного виведення шукану кількість одиничних трикутників, що стоять «нормально» Виведіть відповідь на задачу за модулем 109 + 7.

Приклади

Введення 2

Виведення 3


Введення 3

Виведення 10

 ==============

Задача Tr2. На столі лежить ряд трикутників, побудованих таким чином. Перший – це  правильний трикутник з вершиною догори і одиничною стороною. Називатимемо його «нормально стоячим» Другий утворили так: перший поставили «догори дригом» і до кожної сторони притулили по такому ж попередньому «нормально стоячому» трикутнику Третій і всі наступні утворювали таким же способом:  «догори дригом»  ставили попередній і додавали 3 попередніх догори вершиною (див. малюнок). Скільки «нормально стоячих» (вершиною догори)  трикутників різного розміру  у трикутнику з номером N?

Технічні умови. Програма Tr2 читає з пристрою стандартного введення число N (1 <= N <= 1000) - номер трикутника, який ми «обраховуємо», Програма виводить на пристрій стандартного виведення шукану кількість різних трикутників, що стоять «нормально» Виведіть відповідь на задачу за модулем 109 + 7.

 Приклади

Введення 2

Виведення 4


Введення 3

Виведення 20

==============

Задача Bookface. В соціальній мережі Bookface необхідно визначити кількість різних пар користувачів, для яких довжина ланцюжка друзів більша п’яти.

Довжина ланцюжка друзів від користувача до нього самого  дорівнює 0, від користувача до його безпосередніх друзів – 1, до друзів його друзів – 2  і т.д.  Наприклад, якщо перший користувач дружить з другим, другий з третім, а третій з четвертим, то довжина ланцюжка друзів від першого до четвертого становить 3.

При виборі з декількох варіантів зв’язків обирається найкоротший.

Технічні умови. Програма читає з клавіатури через пропуск цілі числа: N – кількість користувачів соцмережі (2<=N<=100), К – кількість пар друзів. У наступних К рядках – пари номерів користувачів, які дружать один з одним. Програма виводить на екран одне число – шукану кількість різних пар.

Приклад.

Введення

8 7

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

Виведення

3

© LIKT 1998-2018