Правила ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з інформатики у Вінницькій області

 1. Олімпіада проводиться 11 грудня 2016 року згідно "Положення про проведення ІІ та ІІІ етапу олімпіад з базових дисциплін у Вінницікій області" за єдиними завданнями, які готуються ВАНО.

 2. Олімпіада проводиться з використанням технічних можливостей Всеукраїнського центру проведення олімпіад школярів з інформатики в мережі Інтернет netoi.org.ua

  3. Для школярів м. Вінниці: Для успішної участі в олімпіаді вам необхідно зареєструватися зі свого робочого місця   (посилання "Реєстрація учасників" зліва).

УВАГА! Пароль доступу до форми реєстрації вам введе представник журі! Після успішної реєстрації ви отримаєте на екрані свого ПК  індивідуальний ID (код учасника) у вигляді XXYYYY, де XX - літери латнського алфавіту, YYYY - цифри. (напиклад AC3243)   Запишіть його!  Зберігайте до кінця олімпіади!  Тримайте в секреті! У випадку втрати кода ви не зможете перевірити свої розв'язки в on-line, здати роботи на офіційну перевірку та самостійно протестувати після офіційної перевірки свої розв'язки на повному наборі тестів!

Ви можете багаторазово перевіряти свої розв'язки в режимі on-line (посилання в лівому меню) на тестах з умови задачі.Коли розв'язок готовий, ви повинні його відправити на ОФІЦІЙНУ перевірку (ОДИН РАЗ! для кожної задачі)  за посиланням в лівому меню. Якщо задачу прийнято, в розділі "Статистика" з'явиться відповіда відмітка.

СТРОГО ВИКОНУЙТЕ ТЕХНІЧНІ УМОВИ!Учасник може задати питання  ЗА УМОВОЮ ЗАДАЧІ (!) у письмовому вигляді члену журі на місці проведення. Питання повинно бути сформульовано так, щоб відповідь можна було дати лише "ТАК", або  "НІ" На решту запитань відповідь "ВІДПОВІДІ НЕМАЄ".

З 9-00 14 грудня (не раніше!) учасник може самостійно перевірити свої розв'язки в режимі on-line на повному наборі тестів журі та переконатися у своїй оцінці.   

  Для журі районних олімпіад; Ви можете перевіряти розв'язки задач на повному наборі тестів у розділі "Тренувальний розділ сайту. Всі задачі для самостійної перевірки", підрозділ Задачі ІІ етапу (місто/район) 2016-2017 н.р з 17-00   11.12.16.

Журі ІІ етапу м, Вінниці

© LIKT 1998-2018